Property Inquiry

Numabukuro Sta. 1K 203

Numabukuro Sta. 1K 203

¥85,000 + ¥3,000 (Maintenance Fee)

Egota 4, Nakano-ku, Tokyo

12 min walk from Numabukuro Sta.

* Purpose of inquiry

* Preferred Language

* When to move in